Yleiset käyttöehdot!

Tiettyä kuljetusta, palvelua tai tuotetta koskeva sopimus solmitaan käyttäjän ja vastaavan alihankkijan tai matkanjärjestäjän välillä. Opodo ei ota missään olosuhteissa vastuuta siitä, että kolmas osapuoli (esim. alihankkija tai matkanjärjestäjä) suorittaa tai toimittaa sopimuksen mukaisesti ne kuljetukset, palvelut tai tuotteet, jotka käyttäjä ostaa.

Matkustajan vastuulla on hankkia voimassaoleva passi, viisumi, transitviisumi, tarvittavat rokotteet sekä muut tarvittavat asiakirjat. Useat maat vaativat, että passin on oltava voimassa vähintään 6 kuukautta kotiinpaluun jälkeen. Viisumimääräykset muuttuvat jatkuvasti. Varmista aina ennen matkaa viisumivaatimukset, myös vaikka olisit aiemmin matkustanut kyseiseen maahan.

Opodo ei vastaa missään olosuhteissa epäsuorista tappioista (mukaan lukien tuotannon tai liikevaihdon väheneminen tai loppuminen, tappiot, jotka johtuvat siitä, että kuljetusta, palvelua tai tuotetta ei ole voitu käyttää hyväksi halutulla tavalla, saamatta jäänyt voitto, joka johtuu siitä, että kolmannen osapuolen kanssa tehty sopimus purkautuu tai ettei sitä ole täysin noudatettu tai ettei sitä ole voitu solmia (tai siitä seuraava vahingonkorvaus tai vastaavat tappiot tai saamatta jääneet tai pienentyneet voitot), jotka aiheutuvat käyttäjälle seurauksena verkkosivujen tai sen sisällön käyttämisestä.

Käyttöehdot
Nämä käyttöehdot säätelevät kaikkea verkkosivujen ja niiden sisällön käyttöä. Opodo pidättää itsellään oikeuden muuttaa käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

Aineettomat oikeudet
Kaikki aineettomat oikeudet (mukaan lukien tekijäoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja patentit) verkkosivuihin ja sen sisältöön, mukaan lukien tekstit, luvut, hinnat, aikataulut, kuvat, graafiset kuvat ja kuviot (seuraavassa kaikkia näitä kutsutaan yhteisellä nimellä "sisällöksi") ovat Opodon tai Opodon alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Saat noutaa ja tulostaa kopioita näyttökuvista informaatiota omaan käyttöön haettaessa ja varauksia tehtäessä. Sitä vastoin on kiellettyä käyttää hyväksi web-sivuja ja niiden sisältöä kaupallisesti esim. niiden edelleen jakeluun tai julkaisemiseen ilman Opodon antamaa kirjallista lupaa.Väärinkäyttö
Verkkosivuja ja niiden sisältöä ei saa käyttää keinottelutarkoituksessa tai väärien tai vilpillisten varausten tekemiseen - tarkoitusperästä riippumatta. Tämä ja muu väärinkäyttö voi olla rikollista ja voidaan ilmoittaa poliisille. Sitä paitsi se voi johtaa vahingonkorvausvastuuseen. Opodo pidättää itselleen oikeuden estää verkkosivuja tai niiden sisältöä väärinkäyttäneiltä pääsyn kaikille verkkosivuille tai niiden sisältöön tai osaan siitä.Salasanat ja vastaavat
Käyttäjän velvollisuuksiin kuuluu pitää kaikki salasanat, käyttäjätunnukset ja muut koodit salaisina ja säilyttää ne asiattomien saavuttamattomissa. Jos käyttäjällä on useita koodeja, joita käytetään verkkosivujen yhteydessä, ne on säilytettävä erillään toisistaan. Käyttäjä vastaa hänen koodeillaan tehdyistä toimista. Koodin kadottaminen tai jo epäilys siitä, että joku asiaankuulumaton on saanut tietoonsa koodin, pitää ilmoittaa välittömästi Opodoon.

Linkit
Opodo ei ota mitään vastuuta sisällöstä, toimivuudesta, aineistosta yms., joka koskee Opodon verkkosivuille tai verkkosivuilta linkitettyjä muita verkkosivuja.

Vastuu
Verkkosivujen sisältö voi olla virheellinen tai puutteellinen johtuen teknisistä syistä, kirjoitusvirheistä tai muista syistä. Opodo ei ota vastuulleen sellaisia virheitä tai puutteita.

Opodo ei takaa, että sisältöä voi käyttää johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai että kolmannen osapuolen tarjoama sisältö on oikea, päivitetty tai täydellinen. Opodo ei takaa myöskään omistajuutta tai tekijänoikeutta kolmannen osapuolen tarjoamaan sisältöön. Käyttäjä hyväksyy, ettei Opodo ole vastuussa seurauksista, jotka johtuvat käyttäjän toiminnasta (tai toiminnan puutteesta), joka perustuu verkkosivujen sisältöön.

Opodo ei takaa, että verkkosivuille on tietty pääsy tai tietyt vastausajat. Opodo sanoutuu irti kaikesta vastuusta niin suorista kuin epäsuorista vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät seurauksena verkkosivujen sisällöstä (tai sen puuttumisesta), tai siitä että verkkosivut eivät toimi tyydyttävästi.

Opodon tavoitteena on, että kaiken tietoliikenteen tulee olla vapaa viruksista, mutta Opodo ei ota itselleen vastuuta seurauksista, jotka johtuvat siitä, että tavoitetta ei saavuteta.

Sisältö tarjotaan "SELLAISENA KUIN SE ON".

TIETTYÄ KULJETUSTA, PALVELUA TAI TUOTETTA KOSKEVA SOPIMUS SOLMITAAN KÄYTTÄJÄN JA VASTAAVAN ALIHANKKIJAN TAI MATKANJÄRJESTÄJÄN VÄLILLÄ. OPODO EI OTA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUTA SIITÄ, ETTÄ KOLMAS OSAPUOLI (ESIM. ALIHANKKIJA TAI MATKANJÄRJESTÄJÄ) SUORITTAA TAI TOIMITTAA SOPIMUKSEN MUKAISESTI NE KULJETUKSET, PALVELUT TAI TUOTTEET, JOTKA KÄYTTÄJÄ OSTAA.

OPODO EI VASTAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA EPÄSUORISTA TAPPIOISTA (MUKAAN LUKIEN TUOTANNON TAI LIIKEVAIHDON VÄHENEMINEN TAI LOPPUMINEN, TAPPIOT, JOTKA JOHTUVAT SIITÄ, ETTÄ KULJETUSTA, PALVELUA TAI TUOTETTA EI OLE VOITU KÄYTTÄÄ HYVÄKSI HALUTULLA TAVALLA, SAAMATTA JÄÄNYT VOITTO, JOKA JOHTUU SIITÄ, ETTÄ KOLMANNEN OSAPUOLEN KANSSA TEHTY SOPIMUS PURKAUTUU TAI ETTEI SITÄ OLE TÄYSIN NOUDATETTU TAI ETTEI SITÄ OLE VOITU SOLMIA (TAI SIITÄ SEURAAVA VAHINGONKORVAUS TAI VASTAAVAT TAPPIOT TAI SAAMATTA JÄÄNEET TAI PIENENTYNEET VOITOT), JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTTÄJÄLLE SEURAUKSENA VERKKOSIVUJEN TAI SEN SISÄLLÖN KÄYTTÄMISESTÄ.

Sovellettavissa oleva laki
Verkkosivuja tai sen käyttöä koskevissa kiistoissa tulee soveltaa Suomen lakia ottamatta huomioon lakivalintasääntöjä.

HUOM! Kiistat ja muut ehdot, jotka koskevat käyttäjän ostamaa kuljetusta, tuotetta tai palvelua säädellään siinä sopimuksessa, jonka käyttäjä solmii vastaavan alihankkijan tai matkanjärjestäjän kanssa.