Keitä me olemme

Johdanto

Hei! Olemme Vacaciones eDreams S.L.U., ja tunnet meidät luultavasti tämän alustan nimenä. Kun tässä tietosuojailmoituksessa mainitaan ”me”, se viittaa rekisterinpitäjänä toimivaan Vacaciones eDreams S.L.U. -yhtiöön.

Tietosuojalupauksemme:

 • Arvostamme yksityisyyttäsi ja tietoturvaasi
 • Käytämme tietoja parhaan matkakokemuksen takaamiseksi sinulle
 • Sinä itse hallitset tietojasi
 • Useita alustoja, yksi tietosuojailmoitus

Kiitos, että käytät alustojamme. Luottamuksesi on meille tärkein arvo, ja siksi tässä tietosuojailmoituksessa selostamme sinulle vastuumme tietojesi tietosuojasta ja turvallisuudesta. Sinun tarvitsee vain lukea tämä ilmoitus, ja jos sinulla on siihen liittyviä kysymyksiä, voit esittää kysymyksesi meilletietosuojalomakeellamme . Sen jälkeen olet valmis varaamaan seuraavan seikkailusi kauttamme.

Vacaciones eDreams S.L. on espanjalainen yhtiö, jonka verotunnus on ESPB61965778. Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällätietosuojalomakettamme,jos sinulla on kysyttävää tai pyyntöjä tietosuoja-asioihin liittyen.

Sitoudumme käsittelemään tietojasi sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti, mukaan lukien tietojenkäsittelyperiaatteiden (kuten lainmukaisuus, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys, tarkoituksen rajoittaminen, tietojen minimointi, tarkkuus, säilytysrajoitus, rehellisyys ja luottamuksellisuus ja vastuuvelvollisuus) mukaisesti, sekä käsittelemään tietojasi vain tässä tietosuojailmoituksessa esitettyihin tai selitettyihin tarkoituksiin tai kuten vastaavassa tiedonkeruuprosessissa on ilmoitettu, alla (kohdassa 2.10) selitettyjen laillisten perusteiden mukaisesti.


Kuka toimii tietosuojavastaavana?

Meillä on yhteinen tietosuojavastaava, joka valvoo tietosuojaasi ja sovellettavia määräyksiä koskevaa tietojenkäsittelyä.

Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavan tiimiin käyttämällätietosuojalomakettamme.Lomakkeen avulla voit käyttää tietosuojaoikeuksia ja ratkaista kaikki kysymykset, joita sinulla saattaa olla tietojesi käsittelystä ja/tai tietosuojaongelmista, joista haluaisit keskustella kanssamme. Huomaathan, että saatamme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi pyyntösi asianmukaista hallintaa ja turvallisuustarkoituksia varten ennen kuin ryhdymme toimiin pyynnön suhteen.


Määritelmät

Olemme laatineet tämän tietosuojailmoituksen ymmärtämisen tueksi määritelmäosion, joka sisältää seuraavat käsitteet: Automatisoidut päätökset, rekisterinpitäjä, tietojen käsittelijä, tietosuojaoikeudet, lailliset perusteet, henkilötiedot, alustat, arkaluonteiset henkilötiedot ja kolmannet maat.

Automaattiset päätökset: päätöksenteko, joka perustuu vain automaattiseen käsittelyyn, mukaan lukien profilointi, ja jolla on henkilöön liittyviä oikeudellisia vaikutuksia, tai joka muutoin vaikuttaa henkilöön samankaltaisesti merkittävästi (kuten määritellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 22.1 artiklassa).
Huomautus: Kuten alla (kohdassa 2) on selitetty, emme tee automaattisia päätöksiä

Rekisterinpitäjä: kuka tahansa, joka on vastuussa tietojesi käsittelyn tarkoitusten ja keinojen määrittämisestä.
Huomautus: Olemme tietojesi rekisterinpitäjiä tässä tietosuojailmoituksessa kuvatuin ehdoin. Jos päätät varata matkan alustojemme kautta, lähetämme tietojasi muille rekisterinpitäjille – matka- tai kuljetuspalvelun tarjoajalle tai muiden palveluiden tarjoajille (esim. varauskumppanit tai maailmanlaajuiset jakelujärjestelmät), jotka käyttävät tietojasi omiin tarkoituksiinsa ja omilla keinoillaan omien tietosuojailmoitustensa mukaisesti (jotka on julkaistu heidän verkkosivustoillaan). Alla on yleiskatsaus rekisterinpitäjien kategorioista, joiden kanssa saatamme jakaa tietoja. Tietojasi luovutetaan palveluntarjoajille aina sovellettavien lakien mukaisesti. Jokainen rekisterinpitäjä on vastuussa tiedoistasi, ja jos tapahtuu rekisterinpitäjän vastuualueella oleva tapaus (esim. tietosuojaloukkaus- tai rikkomus), rekisterinpitäjän on käsiteltävä se ja reagoitava siihen asianmukaisesti ja sovellettavan lain mukaisesti.

Tietojen käsittelijä: kolmas osapuoli, joka auttaa ainoastaan saavuttamaan rekisterinpitäjän määrittämät tarkoitukset.
Huomautus: Rekisterinpitäjänä käytämme monia kolmannen osapuolen palveluita, joihin ulkoistamme joitakin toimiemme ja toimintojemme osia, joita emme itse tee eri syistä, kuten kustannustehokkuuden vuoksi. Tietojen käsittelijä saa käsitellä tietojasi vain dokumentoitujen ohjeidemme ja sovellettavan lain mukaisesti, joten olemme edelleen vastuussa tiedoistasi, eivätkä ne voi käsitellä tietojasi mihinkään yhteensopimattomaan tarkoitukseen.

Tietosuojaoikeudet: kaikilla on oikeus henkilötietojensa suojaukseen. Kun käytämme termiä ”tietosuojaoikeudet”, viittaamme sovellettaviin tietosuojaoikeuksiin.
Huomautus: Tietosuojasäädökset antavat sinulle oikeuden tarvittaessa ja sovellettavissa tapauksissa käyttää oikeuksiasi saada tietoja, tarkastella tietoja (saada pääsy tietoihin), oikaista tietoja, poistaa tietoja, rajoittaa tietojen käsittelyä, vastustaa tietojen käsittelyä, peruuttaa suostumuksesi, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja käyttää automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin liittyviä oikeuksiasi.

Lailliset perusteet: tietojesi käsittely on laillista vain, jos ainakin yksi näistä perusteista on voimassa (GDPR-asetuksen 6 artikla).
Huomautus: Lain kattamien kuuden laillisen perusteen (oikeusperusta) osalta tukeudumme pääasiassa suostumukseen, sopimukseen, lailliseen velvoitteeseen tai oikeutettuun etuun. Poikkeuksellisesti saatamme kuitenkin luottaa elintärkeisiin etuihin tai julkisiin tehtäviin. Lisätietoja löytyy alta (osiosta 2).

Henkilötiedot (kutsutaan tässä tietosuojailmoituksessa myös termillä ”tietosi”): kaikki tiedot, jotka liittyvät tai joiden avulla sinut tunnistetaan suoraan tai epäsuorasti luonnollisena henkilönä, tai joihin liittyen tai joiden avulla olet tunnistettavissa luonnollisena henkilönä.

Alustat: kaikki palvelut (verkkosivustot, sovellukset, puhelinpalvelu jne.), jotka helpottavat vuorovaikutusta sinun ja meidän välillä.

Arkaluonteiset henkilötiedot: rotuun, etniseen ryhmään, uskontoon, terveyteen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja biometrisiin tietoihin liittyvät tiedot ovat erityisiä tietoryhmiä (GDPR-asetuksen 9 artiklassa määritellyllä tavalla).
Huomautus: Kuten alla (kohdassa 3.7) on selitetty, meidän ei tavallisesti tarvitse käsitellä arkaluontoisia henkilötietoja.

Kolmannet maat: maat, joissa ei sovelleta GDPR-lakia. Tällä hetkellä kolmansilla mailla tarkoitamme kaikkia maita, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueen ulkopuolella (ts. Euroopan unionin, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan ulkopuolella).

Miksi käsittelemme tietojasi?

Päätarkoituksena on tarjota sinulle matkaan liittyviä välityspalveluja yleisten ehtojemme mukaisesti. Tämä sisältää tässä asiakirjassa käsitellyt erityistarkoitukset.

Tässä osiossa ilmoitamme sinulle myös oikeusperustan, jonka nojalla käsittelemme tietoja henkilökohtaisiin/yksilöllisiin tarkoituksiin. Riippuen tietojesi käsittelyn oikeusperustasta, sinulla voi olla tiettyjä tietosuojaoikeuksia muiden tieto-oikeuksien lisäksi. Sinulla on esimerkiksi yksittäisissä tapauksissa oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä (lisätietoja on kohdassa 6).

Varaus

Oikeusperusta: #Sopimus #Oikeutettu  etu # Suostumuksesi

Ostoprosessin aikana pyydämme sinulta vain tietoja, joita tarvitsemme tarjotaksemme sinulle matkatuotteiden ja niihin liittyvien sopimusten välityspalveluitamme. Voit suorittaa varausprosessin millä tahansa alustallamme.

Tähän kuuluvat varauksesi täyttäminen ja hallinta, lisätuotteiden arviointi, sopimuspohjaisten viestien lähettäminen sähköpostitse, puhelimitse tai tekstiviestillä varaukseesi liittyen (esim. vahvistukset, muutokset ja muistutukset) ja kyselyihisi vastaaminen. Me tai matkakumppanimme voimme hallinnoida tällaista viestintää. Tähän liittyen pyrimme tarjoamaan sinulle aina olennaisimmat matkaa koskevat tiedot sekä auttamaan sinua yksilöidyllä tavalla varauksesi kanssa sekä varauksesi jälkeen. Nämä käsittelytoimet ovat välttämättömiä sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuolena olet, tai jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin pyyntösi mukaan ennen sopimuksen solmimista.

Saatamme tallentaa tietosi tulevia varauksia varten, jotta sinun olisi helpompi tehdä varaus meidän kauttamme. Tämä käsittely on tarpeen oikeutettujen etujen vuoksi, koska meillä on kaupallinen etu mahdollistaa varauksien tekeminen tulevaisuudessa. Huomaathan kuitenkin, että maksutietosi tallennetaan tulevia varauksia varten vain, jos sinulla on Prime-tilaus, koska se on tarpeen sen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa olet osapuolena. Muussa tapauksessa sinun on annettava meille suostumuksesi maksutietojen käyttöön tulevissa varauksissa. Prime-tilausta varten on määritettävä vähintään yksi voimassa oleva luottokortti tilausmaksun hallintaa varten. Jos haluat lopettaa tilauksen maksamisen, sinun on peruutettava Prime-tilauksesi tilisi tai asiakaspalvelumme kautta Primen ehtojen mukaisesti.

Saatamme myös tarvittaessa pyytää suostumustasi voidaksemme noutaa jo aiemmin antamasi varaustiedot, jotta sinun ei tarvitse syöttää tietojasi uudelleen samassa varausprosessissa.

Saatamme myös käyttää sijaintiasi tarjotaksemme sinulle paremman hakukokemuksen täyttääksemme hakulomakkeen ”lähtöpaikka”-kentän valmiiksi. Tällainen henkilötietojen käsittely on mahdollista vain, jos annat siihen suostumuksesi.

Muista, että käytämme sisäisesti tunnistetietona sähköpostiosoitetta, jonka annat varauksesi yhteydessä tai tilisi tiedoissa. Jos uskot, että käsittelemme väärää sähköpostiosoitetta, ota yhteyttä asiakaspalvelutiimiimme mahdollisimman pian.


Käyttäjätili

Oikeusperusta: #Sopimus # Suostumuksesi #Oikeutettu  etu

Voit luoda alustoillemme käyttäjätilin, jonka avulla voimme käyttää tietojasi tilisi hallintaan. Voit myös tilata asiakkaillemme tarkoitettuja ohjelmia (esim. Prime-tili). Käsittelemme tietojasi tarkoituksenamme näyttää sinulle sopivinta ja relevanteinta matkavaraus- ja jälkivaraussisältöä ja tarjotaksemme sinulle sopivimman ja relevanteimman matkavaraus- ja jälkivarauskokemuksen, jotta voit vastaanottaa palvelut ja ominaisuudet, joita koskevat ehdot löytyvät yleisistä ehdoistamme .

Nämä käyttäjätiliin liittyvät käsittelytoimet ovat välttämättömiä sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuolena olet.

Voimme myös tallentaa tietojasi tulevia varauksia varten, jotta voit tehdä varauksen alustallamme helpommin, ja tunnistaaksemme sinut vieraillessasi alustallamme uudelleen käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi. Tämä käsittely on tarpeen oikeutettujen etujen vuoksi, koska meillä on kaupallinen etu mahdollistaa varauksien tekeminen tulevaisuudessa. Muista, että jos vastustat tunnistamistasi vieraillessasi alustoillamme, tämä saattaa rajoittaa sellaisten tiettyjen tarjousten tai etujen näkymistä, jotka olisi kohdistettu sinulle, jos et olisi vastustanut tällaista tietojen käsittelyä.

Muistutamme lisäksi, että jos sinulla on Prime-tili, säilytämme maksutietosi turvallisesti Prime-tilisi maksutapojen kanssa. Tämä käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa olet osapuolena.


Matkustukseen liittyvät palvelut

Oikeusperusta: #Sopimus # Suostumuksesi #Oikeutettu  etu

Saatamme tarjota sinulle yleisissä ehdoissamme kuvatulla tavalla rooliimme matkatoimistona sekä matkaan liittyviä palveluita.

Tätä tietosuojailmoitusta sovelletaan tällaiseen tiedonkäsittelyyn, joka liittyy tai perustuu muihin tarjoamiimme matkapalveluihin. Tällainen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuolena olet, tai jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin pyyntösi mukaan ennen sopimuksen solmimista.

Saatamme pyytää lupaasi käsitellä henkilötietojasi tiettyihin matkoihin liittyviin palveluihimme liittyviin tarkoituksiin, kuten ottaaksemme sinuun yhteyttä erityisten pikaviestialustojen kautta, jotka poikkeavat ”Varaus”-kohdassa mainituista (esim. Whatsapp, Telegram jne.), tai lähettääksemme matkapalvelujen tarjoajien aiemmin pyytämiä tietoja. Tällaisissa tapauksissa käsittelemme henkilötietojasi, kun olet antanut meille suostumuksesi.


Viestintä

#Sopimus # Suostumuksesi #Oikeutettu  etu

Edellä (kohdassa 2.1. Varaus) jo mainittujen viestien mukaisesti voimme ottaa sinuun yhteyttä eri tavoin ja sopimukseen liittyviin tarkoituksiin (esimerkiksi hätätilanteissa tai kysymysten, hälytyksien tai ilmoitusten vuoksi tai laatuun liittyvän viestinnän vuoksi).

Ottaaksemme sinuun yhteyttä aina, kun matkanjärjestäjä ei pysty tarjoamaan sinulle palvelua (esim. konkurssin, maksukyvyttömyyden tai vastaavan vuoksi), ja se voi vaikuttaa varaukseesi. Tällainen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuolena olet, tai jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin pyyntösi mukaan ennen sopimuksen solmimista.

Vastataksemme sinun tai matkapalvelujen tarjoajan esittämiin kyselyihin tai pyyntöihin ja käsitelläksemme niitä minkä tahansa yhteydenottokanavamme kautta (esim. sähköposti, puhelin, sosiaalinen media, chatbot jne.). Pyrimme ylläpitämään parasta asiakaspalvelun tasoa ja huomioimaan jokaisen asiakkaamme henkilökohtaisen tilanteen palvelujemme mukauttamiseksi ja yksilöimiseksi. Jos käsittely liittyy tarjottuihin palveluihin, käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuolena olet.

Muistaaksemme hakusi ja ottaaksemme sinuun yhteyttä välittömästi, jos et ole tehnyt varausta loppuun verkossa, koska uskomme, että tästä lisäpalvelusta on sinulle hyötyä, sillä voit sen avulla jatkaa varausta ilman tarvetta täyttää varaustietojasi uudelleen. Tämä käsittely on tarpeen oikeutettujen etujen vuoksi, koska meillä on kaupallinen etu mahdollistaa varauksien tekeminen tulevaisuudessa.

Ilmoittaaksemme sinulle, kuinka voit ottaa meihin yhteyttä, jos tarvitset apua ollessasi poissa (matkallasi) tai muita tietoja, joiden uskomme olevan sinulle hyödyllisiä suunnitellessasi matkaasi tai saadaksesi parhaan hyödyn matkastasi, tai tietoja tulevista matkoistasi tai yhteenvedon aiemmin kauttamme tekemistäsi varauksista. Tämä käsittely on tarpeen oikeutettujen etujen vuoksi, koska meillä on kaupallinen etu mahdollistaa varauksien tekeminen tulevaisuudessa.

Meidän on ehkäpä lähetettävä sinulle muita hallinnollisia viestejä kuten turvallisuushälytyksiä. Tällainen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuolena olet, tai jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin pyyntösi mukaan ennen sopimuksen solmimista.

Kutsuaksemme sinut osallistumaan markkinatutkimukseen tai pyytääksemme sinua antamaan arvion kokemuksestasi kanssamme ja matkailupalveluntarjoajan kanssa. Muista, että nämä tällaiset arviot tai palautteet saattavat olla muiden asiakkaiden saatavilla, jotta he voivat tehdä tuotteita tai palveluita koskevia päätöksiä. Jos suostut osallistumaan markkinatutkimukseen, selitämme kerättävät tiedot ja sen, miten niitä käytetään keräämisen jälkeen. Niissä tapauksissa, joissa osallistut markkinatutkimuskyselyyn kauttamme, käsittelemme henkilötietojasi, kun olet antanut meille suostumuksesi. Jos kuitenkin pyydämme sinua arvioimaan tai arvostelemaan kokemustasi kanssamme tai matkapalvelujen tarjoajan kanssa, henkilötietojesi käsittely on tarpeen oikeutettujen etujen vuoksi, koska meillä on etu tietää asiakastyytyväisyyden tasosi ja näkemyksesi saamiesi palveluiden laadusta.


Markkinointitoimet

Oikeusperustat: #Oikeutettu  etu # Suostumuksesi

Tietyissä alla kuvatuissa olosuhteissa saatamme käyttää henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin.

Lähettääksemme sinulle säännöllisesti uutisia matkailuun liittyvistä tuotteista ja palveluista. Voit peruuttaa markkinointiviestien tilauksen helposti ja milloin tahansa napsauttamalla kaikissa uutiskirjeissä tai muissa viestintäsisällöissä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.

Hallinnoidaksemme mitä tahansa myynninedistämistoimintaa, johon osallistut. Kun teet varauksen meiltä, tilaat samalla myös uutiskirjeemme, ellet ilmoita toisin ennen varauksesi vahvistamista. Muista kuitenkin, että voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa napsauttamalla tilauksen peruutuslinkkiä, joka sisältyy jokaisen lähettämämme kaupallisen viestin alatunnisteeseen.

Saatamme näyttää sinulle mukautettuja tarjouksia alustoillamme tai kolmansien osapuolten alustoilla (mukaan lukien sosiaalisen median sivustot), ja sinulle näytetyn sivuston sisältö saattaa olla yksilöityä. Tällaisia tarjouksia ja muita kolmansien osapuolten tarjouksia tai tuotteita, joiden uskomme kiinnostavan sinua, voi varata sivustoltamme tai yhteisbrändätyiltä sivustoilta.

Saatamme näyttää sinulle räätälöityjä tarjouksia alustoillamme näytetyssä sisällössä, kun avaat tai käytät niitä, tai kolmansien osapuolten alustoilla (mukaan lukien sosiaalisen median sivustot). Tällaiset tarjoukset voi varata sivustoltamme, ja ne voivat koostua muista kolmansien osapuolten tarjouksista tai tuotteista, joiden uskomme kiinnostavan sinua, ja ne liittyvät aina sinulle tarjoamiimme palveluihin. Evästeiden käyttömme tähän tarkoitukseen perustuu suostumukseesi (lisätietoja löytyyevästeilmoituksestamme).

). Muutoin käytämme tähän tarkoitukseen yleensä pseudonymisoituja tunniste- ja yhteystietojasi (esim. tietojesi hajauttaminen), ja tämä käyttö perustuu oikeutettuihin etuihimme asiakkuutesi aikana, jotta voimme näyttää sinulle meidän tai palkkaamiesi tahojen (tahot, joilta olet ostanut matkapalveluita) matkustamiseen liittyviä tuotteita ja palveluita. Näin tehdään vain, jos sinulla on tili vastaavassa digitaalisessa yrityksessä, joka tarjoaa verkkomainontapalveluita, ja yrityksellä on mahdollisuus yhdistää tietojasi/sovittaa tietojasi yhteen tietoturvallisella tavalla niiden ehtojen mukaisesti, joita se soveltaa tiliisi.


Puhelu- ja chat-tallenteet

Oikeusperustat: #Oikeutettu  etu # Suostumuksesi #Sopimus

Saatamme käsitellä ja tallentaa puheluitasi ja verkkoviestintääsi laatu-, sopimus- ja lakitarkoituksiin, kun otat yhteyttä asiakaspalveluun.

Kaikkia puheluita tai keskusteluja ei tallenneta. Jos kuitenkin otat yhteyttä asiakaspalveluun sopimusperusteisista ja oikeudellisista syistä, meidän on kirjattava/tallennettava ne, vaikkakin niitä säilytetään rajoitetun ajan ja poistetaan automaattisesti kyseisen säilytysajan jälkeen (ellei meillä ole oikeutettua etua säilyttää tällaisia tallenteita pidempään, mukaan lukien petostutkinta ja oikeudelliset tarkoitukset). Nämä käsittelytoimet ovat välttämättömiä sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuolena olet.

Laatutarkoituksia varten tallennettujen puheluiden ja verkkoviestien osalta nämä käsittelytoimet ovat tarpeen palvelujemme laadun parantamista koskevan oikeutetun etumme säilyttämiseksi.

Muistathan myös, että henkilökuntamme saattaa kysyä sinulta todennuskysymyksiä varmistaakseen, että varaustietosi pysyvät salaisina ja luottamuksellisina.

Tietyillä lainkäyttöalueilla meidän on pyydettävä suostumustasi puhelun tallentamiseen (esim. kun puhelu soitetaan Saksasta).


Palvelujemme parantaminen tai uusien palvelujen kehittäminen

Oikeusperusta: #Oikeutettu  etu

Käytämme tietoja analyyttisiin tarkoituksiin. Päätavoitteena on optimoida verkkoalustaamme tarpeitasi varten ja tehdä sivustostamme helpompi ja miellyttävämpi käyttää. Pyrimme käyttämään näihin analyyttisiin tarkoituksiin pseudonymisoituja tai anonymisoituja tietoja.

Tämä on osa pyrkimystämme parantaa käyttäjäkokemusta. Käyttäjäkokemuksella tarkoitamme seuraavaa:

 • testaus- ja vianmääritystarkoitukset ja
 • verkkomatkapalveluidemme toimintojen, toimivuuden ja laadun parantaminen.

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen oikeutettujen etujen vuoksi, koska meillä on etu verkon ja tietoturvan parantamiseen ja koska meillä on vastaavasti etu palveluidemme laadun parantamiseen.

Luomme myös tarkkoja anonymisoituja tilastoja verkkosivuston kokonaiskonversioasteesta. Tämä käsittely on tarpeen oikeutettujen etujen tarkoituksiin. Meillä on kaupallinen etu arvioida niiden käyttäjien prosenttiosuus, joista on tullut asiakkaita.


Turvallisen ja luotettavan palvelun edistäminen

Oikeusperusta: #Lainmukainen  velvoite #Oikeutettu  etu

Saatamme käyttää tietoja petosten ja muiden laittomien tai ei-toivottujen toimien havaitsemiseen ja estämiseen sekä turvallisuustarkoituksiin (esim. käyttäjien ja varausten todentamiseen) luodaksemme luotettavan ympäristön sinulle, muille matkustajille, liikekumppaneillemme ja matkantarjoajillemme. Tällaisissa tarkoituksissa meidän on mahdollisesti lopetettava tai keskeytettävä (väliaikaisesti) tietyt varaukset.

Yksi esimerkki tästä on, että käytämme viiden yrityksen salasanakäytäntömme (jos syötät salasanasi väärin yli viisi kertaa, estämme tilisi ja vaadimme sinua vaihtamaan salasanasi).

Toinen esimerkki on varastettujen luottotietojen ehkäiseminen Internetissä (jos meillä on vihjeitä siitä, että käyttäjätietosi ovat voineet vaarantua, saatamme myös estää tilisi käytön ja pyytää sinua aktivoimaan sen uudelleen uudella salasanalla).

Näiden menettelyiden avulla suojaamme tietojasi ja vähennämme petosriskiä. Koska jotkin näistä turvatoimista ovat lain ja kansainvälisten standardien mukaan pakollisia, niitä vastaava henkilötietojen käsittely on tarpeen meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Muissa tapauksissa olemme ottaneet käyttöön turvatoimia, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä oikeutettuja etuja varten, koska meillä on etu ehkäistä petoksia.


Lakiin ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tarkoitukset

Oikeusperusta: #Oikeudellinen  velvoite #Oikeutettu  etu

Tietyissä tapauksissa meidän on ehkä käytettävä tietojasi oikeusriitojen käsittelyyn ja ratkaisemiseen, sääntelyyn liittyviin tutkintoihin ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviin asioihin pannaksemme täytäntöön

yleisiä ehtojammetai lainvalvontaviranomaisten oikeudellisten pyyntöjen noudattamiseksi.

Tämä käsittely on tarpeen oikeutettujen etujen vuoksi, koska meillä on etu ehkäistä petoksia sekä puolustaa etujamme ja oikeuksiamme.


Käyttämämme oikeusperusta

Yleisimmät pääasialliset oikeusperustat ovat # Suostumuksesi #Sopimus #Oikeudellinen  velvoite #Oikeutettu  etu

 •  Suostumuksesi: annoit suostumuksesi tietojesi tietynlaiseen käyttöön. Pyydämme aina suostumuksesi tietojesi keräämiseen ja käsittelyyn, paitsi jos jotakin muuta oikeusperustaa sovelletaan. Annamme sinulle avointa ja puolueetonta tietoa läpinäkyvyyden periaatteiden mukaisesti suostumusta pyytäessämme. Nämä tiedot toimitetaan helposti saatavilla olevassa muodossa ja selkeästi kirjoitettuna. Jos tietoja ei saada suoraan sinulta, nämä tiedot toimitetaan sinulle kohtuullisen ajan kuluessa tietojen hankkimisesta.
 • Sopimus: sinulla on sopimus tai esisopimus kanssamme. Kun esimerkiksi varaat meiltä lennon tai hotellin tai hyväksyt yleiset ehtomme tai jotkut muut ehtomme (esim. Prime-ehdot), tarvitsemme asiaankuuluvia tietoja varauksesi tai tilisi käsittelemiseksi.
 •  Oikeudellinen velvoite: meillä on lakisääteinen velvoite. Yleensä kirjanpito- ja verosäännökset edellyttävät tarvittavien tietojen säilyttämistä vaatimustenmukaisuuden tarkoituksiin.
 • Oikeutettu etu: se on oikeutetun etumme mukaista ja sen ei katsota vaikuttavan oikeuksiisi ja vapauksiisi merkittävällä tavalla.

Muut oikeusperustat, joita käytetään vain poikkeuksellisesti:

 • Elintärkeä etu: Sinulla tai kolmannella osapuolella on elintärkeä etu. Emme yleensä käsittele tietoja tämän oikeusperustan perusteella, mutta jos teemme niin, ilmoitamme siitä sinulle.
 • Julkinen tehtävä: Meillä on julkinen tehtävä. Emme yleensä käsittele tietoja tämän oikeusperustan perusteella, mutta jos teemme niin, ilmoitamme siitä sinulle.


Emme tee automaattisia päätöksiä

Emme tee automaattisia päätöksiä, jotka voisivat aiheuttaa oikeudellisia vaikutuksia tai vaikuttaa sinuun muutoin samankaltaisesti merkittävästi. Emme tee päätöksiä pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuen, lukuun ottamatta petostentorjuntaan ja käyttäjien kokemuksen, markkinoinnin ja mainonnan mukauttamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, jotka eivät tuota oikeudellisia vaikutuksia tai muuten vaikuta sinuun samankaltaisella tavalla merkittävästi.

Kuten edellä mainittiin, tällainen automaattinen päätös ei aiheuta oikeudellisia vaikutuksia tai vaikuta sinuun merkittävästi. Jos teemme automaattisen päätöksen, käytämme kaikkia asianmukaisia toimenpiteitä ja ilmoitamme siitä sinulle.

Tietotyypit

Tarjoamme laajan valikoiman palveluita, joita voit käyttää monilla eri tavoilla. Riippuen siitä, otatko meihin yhteyttä verkossa, puhelimitse vai muuten, ja mitä palveluita käytät, saatamme käyttää eri lähteistä peräisin olevia tietoja. Olet antanut suuren osan käsittelemistämme tiedoista palveluitamme käyttäessäsi tai ottaessasi meihin yhteyttä, esimerkiksi kun rekisteröidyt ja annat nimesi, sähköpostiosoitteesi tai osoitteesi (Meille antamasi tiedot). Vastaanotamme myös teknisiä laite- ja käyttötietoja, joita kerätään automaattisesti, kun olet vuorovaikutuksessa palveluidemme kanssa. Nämä voivat olla esimerkiksi tietoja siitä, mitä laitetta käytät (#Sinulta keräämämme tiedot).
Henkilöön liittyvien tietojen tyypit on ryhmitelty seuraaviin tietoryhmiin (luokat eivät ole poissulkevia, ja jotkut tiedot voivat kuulua useampaan luokkaan):

Tunniste- ja yhteystiedot

Meille antamasi tiedot Tiedot, joita käytetään tunnistamaan sinut luonnolliseksi henkilöksi, ja/tai tiedot, joita käytämme ottaaksemme sinuun yhteyttä.

Esimerkiksi nimesi, sukunimesi, sukupuolesi, kansallisuutesi, laskutusosoitteesi, syntymäaikasi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi

Muista, että sähköpostiosoitteesi on henkilöllisyystietosi. Voimme yhdistää tietojasi sähköpostiosoitteesi perusteella.


Tili- ja asetustiedot

Meille antamasi tiedot Tiedot, joita luot tiliäsi käyttäessäsi.

Esimerkiksi sähköposti ja salasana (emme koskaan tallenna salasanoja ei-salatussa muodossa), hintahälytykset/-ilmoitukset, hakuhistoria, tietyt asetukset, ensisijaiset valinnat ja muut tilillesi tallennetut tiedot. Tämä koskee myös eDreams Prime -tiliä.


Maksutiedot

Meille antamasi tiedot Tiedot, joita annat meille maksun suorittamiseksi.

Yleensä tämä tarkoittaa maksukortin tietoja. Esimerkiksi luottokortin numero, kortinhaltijan nimi ja kortin viimeinen voimassaolopäivä (emme koskaan tallenna luottokorttitietoja salaamattomassa muodossa).


Matkoihin liittyvät tiedot

Meille antamasi tiedot Tiedot, jotka annat meille varausprosessin yhteydessä. Kaikki tilauslomakkeella valitsemasi tiedot ja tiedot, joita myöhemmin muutat tai ostat alkuperäisen tilauksen lisäksi.

Esimerkiksi henkilöllisyystodistuksen ja/tai passin numero ja viimeinen voimassaolopäivä, yhteystiedot, matkustusasetukset, tarkistuskortit tai sähköiset liput.

Muistathan, että jos annat matkakumppaniesi tietoja, sinulla tulee olla heidän suostumuksensa ennen kuin annat meille heidän tietojaan tai tietoja heidän matkustusmieltymyksistään, sillä heidän tietojensa tarkasteleminen ja muuttaminen on mahdollista vain tilisi tai sähköpostisi kautta.


Viestintätiedot

Meille antamasi tiedot Tiedot, joita keräämme sinulta Tiedot kaikista pyyntöihisi liittyvistä teksti- ja ääniviesteistä sinun ja meidän välillämme.

Esimerkiksi järjestelmiemme ja edustajiemme luomat asiakastukitapaukset, metatiedot ja muistiinpanot.


Selaus- ja laitetiedot

Tiedot, joita keräämme sinulta Tiedot, joita saatamme kerätä automaattisesti laitteeltasi, kun vierailet alustoillamme.

Esimerkiksi IP-osoite, selaintyyppi, Internet-palveluntarjoajat, maantieteellinen sijainti, laitteen tekniset tiedot, avatut sivut ja napsautetut linkit, pyynnön ja käynnin aika ja kesto sekä pyynnön palvelimelle lähettämiseen käytetty menetelmä.

Huomaa, että saatamme yhdistää nämä tiedot tiliisi.

Joitakin näistä tiedoista voidaan kerätä käyttämällä erityyppisiä evästeitä tai vastaavia tekniikoita. Lisätietoja löytyyevästeilmoituksestamme.


Miksi emme käsittele arkaluonteisia henkilötietoja?

Pyrimme rajoittamaan tilanteita, joissa keräämme ja käsittelemme arkaluonteisia henkilötietoja. Vältä arkaluonteisten henkilötietojen antamista meille, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä ja erityisesti pyydettyä.

Yksi esimerkki, jota varten saatamme kerätä ja käsitellä tällaisia tietoja, liittyy poikkeuksellisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin, kuten terveyteen liittyvä hätätilanne, jolloin saatamme tarjota sinulle mahdollisuuden antaa meille asiaankuuluvia tietoja. Näin voimme jakaa ne sen lentoyhtiön kanssa, jolta matkalippu on varattu, esimerkiksi helpottaaksemme lähtöselvitysprosessia tai pakottavista tai pakollisista syistä.

Asianmukaisia turvatoimia käytetään joka tapauksessa arkaluonteisten henkilötietojesi suojaamiseksi tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Lisäksi voit pyytää meitä ilmoittamaan lentoyhtiölle, hotellille jne. erityisestä palvelusta (kuten ruokalistasta tai mukautetusta huoneesta), ja ilmoituksen yhteydessä annetut tiedot voidaan katsoa arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi, koska ne saattavat antaa ymmärtää tai vihjaavat tietoja uskonnostasi, terveydestäsi tai muista vastaavanlaisista tiedoista. Nämä tiedot eivät kuitenkaan ole pakollisia missään varauskanavassamme, joten voit vapaasti joko antaa ne tai olla antamatta niitä


Mitä lasten tiedoille tapahtuu?

Palvelujamme ei ole tarkoitettu alaikäisille henkilöille, kuten on selitettyyleisissä ehdoissamme.

Rajoitetut tapaukset, joissa meidän on ehkäpä kerättävä alaikäisten tietoja, ovat sellaiset tilanteet, joissa matkan varaava matkustaja on lapsi.

Jos tietoomme tulee, että olemme käsitelleet lapsen tietoja ilman vanhemman tai huoltajan pätevää suostumusta, poistamme kyseiset tiedot.


Kolmansilta osapuolilta keräämämme tiedot

Hankimme laillisesti sinua koskevia tietoja liikekumppaneilta ja muista riippumattomista kolmannen osapuolen lähteistä (esim. yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, ostotiedot tai demografiset tiedot). Saatamme saada tällaisia tietoja petostentorjuntayrityksiltä, kun valittu maksutapa on vaarantunut, matkavakuutusyhtiöiltä kun niiltä ostetaan palveluita sekä matkapalvelujen tarjoajilta, jotka ovat hallinnoineet tietojasi aiemmin. Kaikissa näissä tapauksissa käsittelemme tietojasi tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Tietojesi vastaanottajat

Teemme erityisen läheistä yhteistyötä tiettyjen palveluntarjoajien (esim. matkapalvelujen tarjoajat, turvallisuuspalvelujen tarjoajat jne.) kanssa, jotka yleensä toimivat rekisterinpitäjinä tai tietojen käsittelijöinä tilanteesta ja olosuhteista riippuen (esim. niiden käyttötarkoitukset ja käsittelemiensä tietojen tyyppi, suhteet niihin, sinuun ja meihin, niiden lainmukaiset velvollisuudet jne.). Esitämme tässä niiden pääasialliset kategoriat.

Palveluntarjoajat

Meidän on jaettava tietojasi kolmansille osapuolille, jotta voimme tarjota sinulle palveluitamme. Määrittelemme ja säätelemme tiedonsiirtoa tai -käsittelyä sopimuksen mukaisesti asianmukaisin turvatoimin, kun laki sitä edellyttää.

 • Matkapalveluntarjoaja, jonka kautta teit varauksen Rekisterinpitäjä (esim. lentoyhtiöt, kuljetuspalveluiden tarjoajat, hotellit, autovuokraamot, matkailupalvelujen tarjoajat jne.). Alustallamme saattaa olla (saatavilla) kokonaan tai osittain matkailualan liikekumppaniemme tarjoamia palveluita. Matkailualan liikekumppanien ehtoja ja tietosuojailmoituksia sovelletaan, ja kun niitä sovelletaan, löydät linkin niihin varauskanavasta.
 • Muut matkailualan palvelujentarjoajat, jotka ovat välttämättömiä tai jotka antavat lisäarvoa palveluidemme tarjonnalle Rekisterinpitäjä Tietojen käsittelijä (esim. matkavakuutukset, maailmanlaajuiset jakelujärjestelmät tai tietokonepohjaiset varausjärjestelmät, varaus- ja lipputoimistot, matkanjärjestäjät, matkametahakujen tarjoajat, matka- ja lähtöselvityspalvelujen tarjoajat, kalenteriratkaisut, korvausvaatimusten hallintapalvelujen tarjoajat jne.). Niiden avulla voimme tarjota sinulle palveluitamme ja ne auttavat meitä kaikissa pyrkimyksissämme saada tai tarjota parhaat vaihtoehdot parhaaseen hintaan. Kun jaamme tietojasi muiden rekisterinpitäjien kanssa tällä tavalla, saat mahdollisuuden tutustua ensin heidän tietosuojakäytäntöönsä ja käyttöehtoihinsa, jotta ymmärrät, miten kyseinen palveluntarjoaja käyttää tietojasi.
 • Asiakaspalvelu- ja tukityökalut Tietojen käsittelijä (esim. asiakasviestintätyökalut, puhelinpalvelukeskuksen edustajat jne.). Teemme yhteistyötä asiakastuen tarjoajien kanssa ja käytämme asiakastuen työkaluja vastataksemme pyyntöihisi ja hallitaksemme tarvittaessa viestintää kanssasi.
 • Maksu- ja petospalvelut Rekisterinpitäjä (esim. maksunkäsittelijät, pankit, petostentorjuntapalvelut ja palautuspyyntöjen hallintapalvelut jne.). Kun teet maksun alustallamme (kuten millä tahansa muullakin alustalla), meidän on suoritettava pitkä sarja teknisiä toimintoja ennen kuin pankkisi hyväksyy maksupyynnön ja ilmoittaa siitä meille. Käytämme myös palveluntarjoajia petosriskien havaitsemiseen.
 • Tietoturvapalvelut Tietojen käsittelijä. Käytämme tietoturvapalveluja tietojesi suojaamiseen.
 • IT-infrastruktuurin palveluntarjoajat Tietojen käsittelijä (esim. isännöintipalvelujen tarjoajat). Ne auttavat meitä tarjoamaan sinulle saatavilla olevan ja turvallisen alustan.
 • Ohjelmistoratkaisut ja insinöörit Tietojen käsittelijä . Ohjelmistoratkaisut ja -insinöörit auttavat meitä päivittäisessä työssämme sekä palvelujemme jatkuvassa parantamisessa.
 • Analytiikkapalveluiden tarjoajat Tietojen käsittelijäNe antavat meille tarvittavat tiedot voidaksemme ymmärtää alustamme käyttöä ja nähdäksemme, onko alustassa vikoja tai virheitä, ja päättääksemme, miten voimme parantaa palvelujamme.
 • Asiakassuhteiden hallinta- ja markkinointiratkaisut Tietojen käsittelijä Rekisterinpitäjä. Niiden avulla voimme hallita mukautettua/yksilöllistettyä kaupallista viestintää. Jotkut niistä auttavat meitä myös näyttämään mukautettuja/yksilöllistettyjä mainoksia internetissä. Muita tarkoituksia ovat kiinnostuksen kohteisiin perustuvan sisällön tai kohdennetun mainonnan mahdollistaminen koko internetin käyttökokemuksesi ajan (esim. verkossa, sähköpostin kautta, yhdistettyjen laitteiden kautta, sovelluksen sisäisesti jne.).
 • Sosiaalisen median alustat Rekisterinpitäjä. Kun kirjaudut sisään sosiaalisen median kautta, napsautat sosiaalisen median ”tykkää”-painiketta, joka on integroitu alustoihimme liitännäisten kautta, tai käytät sosiaalisen median palveluita vuorovaikutukseen kanssamme, tietojasi (esim. käyttäjätunnuksesi, sähköpostiosoitteesi, profiilikuvasi, yhteystietosi jne.) voidaan jakaa meidän ja sosiaalisen median tarjoajien kesken.
 • Rahoitus-, hallinto- ja lakipalvelut ja -työkalut Tietojen käsittelijä Rekisterinpitäjä (esim. kirjanpitojärjestelmät, lakipalveluntarjoajat, perintätoimistot, yritysvakuutukset jne.).


Konserniyhtiömme

Jaamme tietojasi konserniyhtiöidemme sisällä johdon ja hallinnon keskittämiseen liittyviä tarkoituksia varten.

Keskitämme tietojesi käsittelyn tapahtumaan erityisesti espanjalaisen tytäryhtiön eDreams International Network, SLU:n kautta, joka toimii rekisterinpitäjänä sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten. Samoin jaamme tietojasi asiakkaina myös konsernimme muiden yhtiöiden kanssa, voidaksemme hallinnoida rekisterinpitäjänä tarjoamiamme palveluita sekä konsernin yritysten vastuuvelvollisuuteen liittyviin tarkoituksiin, mukaan lukien taloudelliset, verotukselliset ja oikeudelliset velvollisuudet. Konserniimme kuuluvat yhtiöt on kuvattu tarkemmin yleisissä ehdoissamme. Konsernillamme on yhteinen konsernin tietosuojakäytäntö, joka koskee kaikkia konsernimme yhtiöitä. Sillä varmistetaan, että kaikki konsernimme sisällä tapahtuva tiedonkäsittely tapahtuu samantasoisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti, ja että tietoja käsitellään ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty sovellettavien lakien mukaisesti.


Toimivaltaiset viranomaiset

Saatamme luovuttaa tietojasi lainvalvontaviranomaisille, mikäli laki sitä edellyttää tai se on ehdottoman välttämätöntä rikollisten toimien ja petosten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai syytteeseenpanoa varten, tai jos meillä muutoin on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin rekisterinpitäjänä).

Meidän on ehkä edelleen luovutettava tietojasi toimivaltaisille viranomaisille oikeuksiemme tai omaisuutemme tai kolmansien osapuolten oikeuksien ja ominaisuuksien suojaamiseksi ja puolustamiseksi. Tietyissä tilanteissa tai olosuhteissa laki edellyttää myös, että jaamme tietojasi hallintoelimille, kun tarjoamme sinulle verkkomatkatoimistomme palveluita.


Muut

(ilmoitettu sinulle läpinäkyvästi ja suostumuksellasi tietojen luovuttamiseen, soveltuvissa tapauksissa)

Nämä vastaanottajat saattavat olla Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, mikä tarkoittaa, että suoritetaan kansainvälisiä tiedonsiirtoja. Lisätietoja tästä on alla (kohta 5.3).

Tietosuojasi

Turvatoimet

Vaikka mikään verkkopalvelu ei voikaan taata täydellistä turvallisuutta, suunnittelemme järjestelmämme ja laitteemme sinun turvallisuuttasi ja tietosuojaasi ajatellen. Pyrimme toteuttamaan asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistamme riskin kannalta asianmukaisen turvallisuustason, mukaan lukien esimerkiksi seuraavat.

Alla on joitakin esimerkkejä käyttämistämme turvatoimista:

 • Käytämme tarvittaessa henkilötietojen pseudonymisointia ja salausta. Esimerkiksi maksutietoja käsitellessämme noudatamme maksukorttialan tietoturvastandardeja (PCI DSS). Käyttäessämme verkkoalustojamme, tietosi lähetetään suojatun yhteyden kautta käyttämällä Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) -protokollaa, joka salaa Internetin kautta siirretyt tietosi, jotta kukaan ei varasta tietojasi niiden siirron aikana.
 • Pyrimme varmistamaan käsittelyjärjestelmien ja -palveluiden luottamuksellisuuden, eheyden, saatavuuden, sietokyvyn ja kestävyyden. Käytämme tietojesi keräämistä, säilyttämistä ja luovuttamista koskevia fyysisiä, sähköisiä ja menettelyllisiä turvatoimia. Turvallisuusmenettelymme tarkoittavat, että saatamme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen luottamuksellisten tietojen antamista sinulle. Lisäksi alustamme tarjoavat turvallisuusominaisuuksia, jotka suojaavat luvattomalta käytöltä ja tietojen menetykseltä.
 • Fyysisen tai teknisen turvallisuustapahtuman sattuessa pyrimme palauttamaan henkilötietojen saatavuuden ja pääsyn niihin kohtuullisen ajan sisällä.
 • Testaamme ja arvioimme säännölllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuuden käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.


Säilytysmenettelyt

Säilytämme tietojasi niin kauan kun on tarpeen, jotta voit käyttää palveluitamme ja voimme tarjota palveluitamme sinulle, noudattaaksemme sovellettavia lakeja, ratkaistaksemme kiistoja muiden osapuolten kanssa ja muutoin, kun se on tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseksi (mukaan lukien petosten tai muiden laittomien toimien havaitseminen ja estäminen). Kaikkiin säilyttämiimme tietoihin sovelletaan tätä tietosuojailmoitusta.

Yleensä käsittelemme tietojasi enintään viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun viimeinen matkasi tai siihen liittyvät lisätoimenpiteet päättyivät tai kun suoritit viimeisimmän tiliisi liittyvän toimenpiteen edellä kuvattuja tarkoituksia varten. Keskeneräisten varausten suhteen saatamme säilyttää tietoja vuoden ajan turvallisuustarkoituksiin ja petosten ehkäisemiseksi, paitsi jos meidän tulee säilyttää niitä pidempään lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Muita erityisiä säilytysaikoja saatetaan soveltaa, kuten enintään kolmen vuoden kausi tietosuojaan liittyvän vuorovaikutuksen vastuuvelvollisuuksiin tai enintään kymmenen vuoden kausi vero- ja kirjanpitotarkoituksiin.

Jos annat meille yhteystietosi, mutta et voi viimeistellä varaustasi, säilytämme sähköpostiosoitteesi vain väliaikaisesti ja joka tapauksessa enintään seitsemän päivän ajan auttaaksemme sinua varauksen tekemisessä siltä varalta, että olet edelleen kiinnostunut varauksen tekemisestä.

Saat meiltä ajoittain sähköpostitarjouksia, joissa on mukautettuja tarjouksia, ja jokaisessa sähköpostiviestissä on selkeä ja helppo tapa peruuttaa tilaus ja siten vastustaa tämäntyyppistä käsittelyä. Säilytämme ja käytämme tietojasi tähän tarkoitukseen, kunnes peruutat tilauksen tai kahden vuoden ajan viimeisestä vuorovaikutuksesta kanssamme (esim. haun tekeminen, varauksen tekeminen tai Prime-jäsenyytesi päivittäminen).

Säilytämme henkilötietojasi suostumukseesi perustuvia käsittelytoimia varten niin kauan kuin tällaiset käsittelytoimet ovat tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin, ellet peruuta suostumustasi tai pyydä niiden poistamista ennen kyseistä päivämäärää ja henkilötietojen säilyttämiselle ei ole laillista tai oikeudellista valtuutusta.

Evästeiden kestoon liittyvien asioiden osalta katso evästeilmoitustamme.


Kansainväliset tiedonsiirrot

Palvelimemme sijaitsevat Euroopan unionin alueella. Maailmanlaajuisten toimintojemme helpottamiseksi (esim. palveluntarjoajien avulla) tietojesi siirto edellä kuvatuille vastaanottajille voi kuitenkin sisältää tietojesi siirtoja kolmansiin maihin, joiden tietosuojalait eivät ehkäpä ole yhtä kattavia ja perusteellisia kuin Euroopan unionin maiden lait.

Kun tietoja siirretään kolmansissa maissa oleville vastaanottajille, nojaudumme riittävää tietosuojan tasoa koskevaan päätökseen, asianmukaisiin suojatoimiin tai poikkeukseen, joka perustuu ennen sopimuksen tekemistä tapahtuvaan välttämättömyyteen tai johonkin muuhun kulloinkin sovellettavaan poikkeukseen.

Kaikki rekisterinpitäjänä toimivat palveluntarjoajat (kuten lentoyhtiöt) käsittelevät tietojasi omien tietosuojailmoitustensa mukaisesti ja ovat täysin vastuussa tietojesi käsittelystä. Tietojasi luovutetaan soveltuvissa tapauksissa sovellettavien lakien mukaisesti ja asianmukaisia suojatoimia käyttäen (erityisesti Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet) henkilöiden yksityisyyden ja perusoikeuksien riittävän suojaustason varmistamiseksi.

Tietojen kansainvälinen siirto tietokonepohjaiseen paikanvarausjärjestelmään, koostepalveluihin ja maailmanlaajuisiin jakelujärjestelmiin, jotka eivät sijaitse Euroopan unionissa, sekä niiden käyttö kansainvälisten lentoyhtiöiden, hotellien, junayhtiöiden tai autonvuokraamoiden toimesta asianmukaisen palvelun tarjoamiseksi muodostaa siirron, joka on tarpeen välisemme sopimuksen täytäntöönpanemiseen sovellettavien tietosuojasäännösten vastaavan poikkeuksen mukaisesti.


Tietojesi suojaaminen

Teemme parhaamme huolehtiaksemme ja suojataksemme tietojasi, kun jaat niitä kanssamme. Suosittelemme, että tietojesi suojaamiseksi et jaa varaustunnustasi, tilitietojasi kenenkään kanssa, ja että käytät ainutlaatuista ja vahvaa salasanaa. Lisäksi suosittelemme, että varot internethuijauksia ja tietojenkalastelua ja käytät vain virallisia alustojamme.

Älä jaa varaustunnustasi

Kun teet varauksen, sinulle annetaan varaustunnus. Tämä viite sisällytetään varauksen vahvistussähköpostiin.

Pidä varaustunnuksesi aina salassa ja luottamuksellisena. Jos jaat sen jollekin kolmannelle osapuolelle, hän saattaa saada pääsyn tietoihisi. Jos matkustat muiden matkustajien kanssa etkä halua, että heillä on pääsy varaustietoihisi, sinun kannattaa ehkäpä tehdä varauksesi erikseen. Suosittelemme esimerkiksi, että et jaa näitä tietoja tai mitään muuta matkaasi liittyvää tietoa sosiaalisessa mediassa.

Älä jaa tilitietojasi kenenkään kanssa ja käytä aina ainutlaatuista ja vahvaa salasanaa Varmistaaksesi, että pääsy tilillesi alustoillamme on turvallista, älä jaa kirjautumistietojasi kenenkään kanssa.

Kun lopetat alustamme käytön, muista kirjautua ulos istunnostasi siltä varalta, että joku muu käyttää laitettasi. Vältä tilisi käyttämistä ei-luotettujen laitteiden tai verkkojen kautta, kuten hotelleissa, kirjastoissa tai internetkahviloissa. Jos teet niin, muista kirjautua ulos, kun olet valmis.

On tärkeää, että suojaudut valtuuttamattomalta kolmannen osapuolen pääsyltä salasanaasi ja laitteisiisi. Suosittelemme, että käytät tililläsi ainutlaatuista vahvaa salasanaa, jota et käytä muilla internet-tileilläsi, ja sinun on uusittava se kohtuullisen ajanjakson välein, esimerkiksi kerran vuodessa. Haitalliset toimijat voivat yrittää muodostaa yhteyden tiliisi käyttämällä muista (meihin liittymättömistä) palveluista varastettuja tunnistetietoja.

Toimi samalla tavalla sähköpostitilisi suhteen, eli käytä ainutlaatuisia vahvoja kirjautumis- ja tunnistetietoja (koska lähetämme salasanan muutoslinkit sinulle sähköpostitse, mikä voi olla turvallisuusriski).

Ole varovainen ja suojaa itseäsi internetpetoksilta ja “tietojenkalastelulta”

Tarkista aina sähköpostin lähettäjä ja sähköpostiin liitetyt linkit tai asiakirjat. Jos et luota tai sinulla on epäilyksiä sähköpostin sisällöstä tai lähettäjästä, älä avaa liitteitä tai napsauta mitään linkkejä.

Internetissä on laajalle levinnyt petoskeino, jota kutsutaan tietojenkalasteluksi. Sen tarkoituksena on saada tietojasi laittomasti huijaamalla tai harhauttamalla tai asentamalla laitteellesi haittaohjelmia ja varastamalla tallennetut kirjautumistietosi.

”Tietojenkalastelu” on pyytämättä lähetetty sähköposti, jonka tarkoituksena on saada sinut antamaan tai vahvistamaan salasanasi tai pankkitietosi kopioiduilla huijausverkkosivustoilla. Lisäksi näissä huijauksissa yritetään saada sinut lataamaan haittaohjelmia sisältäviä asiakirjoja tai asentamaan tietokoneellesi haittaohjelmia, joita käytetään tietojesi, kuten kirjautumistietojesi, varastamiseen.

Nämä huijarit teeskentelevät olevansa luotettavia henkilöitä tai tarjoavansa hyviä tarjouksia, tai he väittävät tai pyytävät, että sinun tulisi suorittaa joitakin toimia kiireellisesti jne. Jos sinulla on epäilyksiä minkä tahansa viestin suhteen, jonka olet saanut meiltä, ota meihin yhteyttä chattimme kautta Ohjekeskus.

Käytä vain alkuperäistä ohjelmistoa

Olet mahdollisesti harkinnut sovelluksemme lataamista vaihtoehtoisesta lähteestä tai markkinapaikasta. Emme ole ladanneet sovellustamme mihinkään vaihtoehtoiseen markkinapaikkaan tai lähteeseen, ja tällaisissa paikoissa olevat sovelluksemme voivat sisältää haittaohjelmia, joita voidaan käyttää tunnistetietojesi varastamiseen.

Käytä vain Google Play- tai Apple App Store -kaupoista ladattuja virallisia sovelluksia.

Miten voit hallita tietojasi?

Haluamme sinun pystyvän hallita sitä, miten käytämme tietojasi. Voit hallita tietojen käyttöämme eri tavoin:

Tilitietojesi hallinta

Voit käyttää ja päivittää joitakin tietojasi tiliasetustesi tai asiakaspalvelun kautta.


Tietosuojaoikeuksiesi käyttäminen

Olemme sitoutuneet varmistamaan oikeudenmukaisen ja läpinäkyvän käsittelyn. Siksi meille on tärkeää, että henkilöt voivat käyttää seuraavia oikeuksia, kun niitä koskevat lakisääteiset vaatimukset täyttyvät:

Tietojesi korjaaminen

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan sinua koskevia virheellisiä tai puutteellisia tietoja (ja joita et voi päivittää tiliasetuksissasi tai asiakaspalvelumme kautta).

Pääsy tietoihisi tai tietojen siirtäminen

Voit pyytää tietoihisi liittyvää informaatiota ja kopioita näistä tiedoista.

Sinulla saattaa olla myös oikeus pyytää kopioita meille antamistasi tiedoista jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos se on teknisesti mahdollista.

Tietojen poistaminen tai estäminen

Voit pyytää tietojesi poistamista. Joissakin tapauksissa emme ehkä pysty poistamaan tietoja, koska tietojen käsittely voi olla tarpeen välillämme olevan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, oikeutettujen liiketoiminnallisten etujemme vuoksi (esim. petosten ehkäiseminen, turvallisuuden parantaminen) tai lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi (esim. oikeudellinen raportointi, tilintarkastusvelvoitteet). Joka tapauksessa poistamme ne välittömästi, kun voimme tehdä niin. Koska suojaamme palvelujamme tahattomalta tai haitalliselta menetykseltä ja tuhoutumiselta, tietojesi jäännöskopioita ei saa poistaa varmuuskopiojärjestelmistämme tietyn rajoitetun ajanjakson ajan (viikon ajan).

Tietojesi käytön vastustaminen tai rajoittaminen

Voit vaatia meitä olemaan käsittelemättä tietojasi tiettyihin tarkoituksiin (mukaan lukien profilointi), jos tällainen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, kuten suoramarkkinointiin. Jos vastustat tällaista käsittelyä, emme enää käsittele tietojasi näihin tarkoituksiin, ellemme pysty osoittamaan, että käsittelyyn on pakottava laillinen peruste tai että tällainen käsittely on tarpeen oikeudellisten vaateiden esittämiseksi tai puolustamiseksi. Voit milloin tahansa vastustaa seuraavia kohdassa 3 kuvattuja henkilötietojesi käsittelytoimia:

 • Tietojesi säilyttäminen tulevia varauksia varten, jotta voit tehdä varauksen kauttamme helpommin.
 • Tarkkojen anonymisoitujen tilastojen luominen verkkosivuston kokonaiskonversioasteesta.
 • Hakujesi ja yhteystietojesi tallentaminen siltä varalta, että et ole tehnyt varaustasi loppuun verkossa.
 • Sinun tunnistaminen, kun vierailet alustallamme uudelleen.
 • Kerromme sinulle, miten voit ottaa meihin yhteyttä, jos tarvitset apua ollessasi poissa, tai muita tietoja, joiden uskomme olevan sinulle hyödyllisiä suunnittelussa.
 • Arvion tai arvostelun pyytäminen sinulta kokemuksestasi kanssamme tai matkanjärjestäjän kanssa.
 • Matkailuun liittyvistä tuotteista ja palveluista kertominen sinulle säännöllisesti (voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa napsauttamalla jokaisen kaupallisen viestin alatunnisteessa olevaa tilauksen peruutuslinkkiä).
 • Mukautettujen kategorisoitujen tarjousten näyttäminen alustoillamme tai kolmannen osapuolen alustoilla.
 • Puhelu- tai chat-tallenteiden käyttö laatuun liittyviin tarkoituksiin ja koulutukseen.
 • Palvelujemme parantaminen tai uusien palvelujen kehittäminen.
Tätä oikeutta ei poikkeuksellisesti voida käyttää, jos kyseessä on turvallisen ja luotettavan palvelun edistäminen, koska toimintamme perustuu pakottavaan oikeutettuun etuun suojautua mahdollisilta petoksilta tai hyökkäyksiltä, jotka kohdistuvat palvelujemme tarjoamiseen.

 Suostumuksesi peruuttaminen

Jos käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa määrittämällä, minkä suostumuksen haluat peruuttaa. Huomaa, että suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi seuraaviin kohdassa 3 kuvattuihin henkilötietojesi käsittelytoimiin:

 • Maksutietojesi tallentaminen tulevia varauksia varten sellaisissa tapauksissa, joissa et ole Prime-jäsen.
 • Jo antamiesi varaustietojen hakeminen, jotta sinun ei tarvitse syöttää tietojasi uudelleen samassa varausprosessissa.
 • Geolokaatio-paikannustietojen käyttäminen hakulomakkeen ”lähtöpaikka”-kentän täyttämiseen.
 • Alennuskoodien, tarjousilmoitusten sekä syntymäpäiväyllätyksen lähettäminen sinulle eDreams-uutiskirjeen mukana.
 • Tiettyihin matkapalveluihimme liittyviin tarkoituksiin, kuten yhteyden ottamiseen sinuun tiettyjen pikaviestialustojen kautta tai matkapalvelujen tarjoajien aiemmin pyytämien tietojen lähettämiseen.
 • Kun osallistut markkinatutkimuskyselyyn kauttamme.

Käytä oikeuksiasi tietosuojalomakettamme käyttämällä..

Huomaathan, että saatamme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ja pyyntösi ennen kuin ryhdymme toimiin pyyntösi suhteen. Voit halutessasi esittää kysymyksesi myös tietosuojavalvontaviranomaiselle (Espanjassa https://www.aepd.es/) tai muulle soveltuvalle valvontaviranomaiselle.

Aluekohtaiset säädökset ja määräykset

Paikallisten sovellettavien säädöksien ja määräyksien tapauksessa annamme tässä lisätietoja. Tarkista tarvittaessa.

Yhdistynyt kuningaskunta

Edustajamme Yhdistyneessä kuningaskunnassa on Opodo Limited, jonka verotunnus on 766445988.

Ota meihin yhteyttä tietosuojalomakeellamme, käyttääksesi jotakin tiettyä oikeutta tai antaaksesi muita tietosuojaa koskevia kommentteja tai ehdotuksia.


Yhdysvallat

Asuinosavaltiostasi riippuen saatetaan soveltaa eri lakeja (kuten Kalifornia, Colorado, Connecticut, Virginia ja Utah). Tarkemmin sanottuna, jos olet Kaliforniasta, sovelletaan California Consumer Privacy Act -lakia (”CCPA”), ja sinulla on seuraavat oikeudet hallussamme oleviin henkilötietoihisi: oikeus saada tietää (eli pyytää tietoja siitä, miten käsittelemme tietojasi), oikeus pyytää tiettyjen sinusta käsittelemiemme henkilötietojen poistamista ja oikeus kieltää henkilötietojesi myyminen kolmansille osapuolille. Ota meihin yhteyttä tietosuojalomakeellamme käyttääksesi jotakin tiettyä oikeutta tai antaaksesi muita tietosuojaa koskevia kommentteja tai ehdotuksia.

Sallimme kolmansien osapuolten kerätä tietojasi alustojemme kautta ja jaamme niitä tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin (mukaan lukien rajoituksetta mukautettu mainonta ja markkinointi alustoillamme ja muualla käyttäjien ajan mittaan alustoillamme, palveluissamme ja laitteissamme tekemien verkkotoimien perusteella). Muista, että voit estää evästeet, jotka eivät ole välttämättömiä evästeitä (mukaan lukien mainos- ja analytiikkaevästeet) tavalla, joka on kuvattu evästeilmoituksessamme.

Emme myy tietojasi, ja termi ”myydä” tarkoittaa tässä tapauksessa Nevadan ja Kalifornian sovellettavissa laeissa olevan ”myydä”-termin määritelmää. Sovellettavia Kalifornian lakeja noudattaen emme myöskään jaa tietojasi.

Päivitykset ja aiemmat versiot

Saatamme muuttaa tätä tietosuojailmoitusta ajoittain varmistaaksemme, että se on ajan tasalla. Käythän tällä sivulla säännöllisesti, jotta tiedät uusimmat tietosuojaa koskevat tiedot ja ehdot. Ilmoitamme tämän sivun alareunassa päivämäärän, jolloin tähän tietosuojailmoitukseen on viimeksi tehty muutoksia, ja kaikki muutokset tulevat voimaan julkaisuhetkellä.

Päivitetty viimeksi: Toukokuu 2023

Löydä upeita matkakohteita
ªOpodoin kompassi
Opodoin kompassin avulla näytämme sinulle inspiroivia matkakohteita, joihin voit matkustaa kohteesta
F
Emme valitettavasti pääse haluamallesi sivulle.
– Jos kirjoitit osoitteen itse, varmista, että se on oikein. – Jos siirryit tänne napsauttamalla linkkiä, linkki on luultavasti virheellinen. – Jos päädyit tänne napsauttamalla jotakin muuta linkkiä, istunto on mahdollisesti päättynyt.
Haluatko tarkastuskorttisi?
Automaattinen lähtöselvitys, reaaliaikaiset lentoja koskevat päivitykset ja kaikki matkalla tarvitsemasi tiedot – vain sovelluksessa
Tarvitsetko apua?
r
Tarvitsetko apua?